Kreakatau is genoemd naar de nog actieve
vulkaan in de Stille Zuidzee: de Krakatau.

Kreakatau

vzw

Yoga & Creativiteit

3-daagse 'Yoga op school en in de klas'

DOELGROEP: leraren / opvoeders

Beheer(sing) van stress door relaxatie en speelse concentratie-oefeningen, gebaseerd op de aloude yogafilosofie en pedagogie.

In de klas (of bij naschoolse activiteiten) worden we te vaak geconfronteerd met kinderen die problemen hebben om zich te concentreren of te memoriseren. Ze zijn moe, overspannen, gedemotiveerd…

De yogatechnieken voor het schoolkader herstellen het zelfbeeld van de kinderen om de faalangst te overwinnen die de zelfontplooiing en het leerproces in de weg staat.

De leerkrachten (opvoeders) profiteren zelf ook van de effecten van deze technieken en attitudes en hun professionele levenskwaliteit gaat er duidelijk op vooruit.

Concreet werken we met vaak eenvoudige, ludieke en creatieve yoga- en relaxatie-oefeningen die het welzijn in de klas (en erbuiten) bevorderen en die slechts enkele minuten in beslag nemen.

De leerkrachten (opvoeders) maken kennis met de geschikte yogatechnieken, zij oefenen dus zelf de yogahoudingen en de adem-, relaxatie- en concentratietechnieken die specifiek voor de school en de klasomgeving zijn ontwikkeld. Zij leren het nut ervan en de nood eraan in te schatten naargelang de omstandigheden: begin van de les, overgang tussen twee activiteiten, voor of na een nieuwe leerstof of een toets, of nog wanneer er spanning of gebrek aan aandacht heerst in de klas (of buiten de klas).

De yogatechnieken zijn gericht op de leerling/het kind in zijn of haar geheel, dus zowel wat lichaam als geest betreft.

Zowel naar zichzelf toe als in de relaties met de groep moet de leerling/het kind zijn schoolactiviteiten kunnen uitoefenen vanuit een positieve houding, vertrekkende vanuit zijn eigen ervaringen om te streven naar verbetering.

Het gaat om het aanleren van een attitude, een instelling, veel meer dan een aantal technieken.

Deze nascholing behandelt yoga op school en in de klas, ingewerkt in en tussen de andere activiteiten/lessen. Het gaat om concrete en relatief korte yoga-oefeningen die makkelijk te doen zijn in een gewone klassituatie, en dus ook makkelijk te integreren in een LO-les.

Het omvat:

  • REK- en STREKOEFENIGEN VOOR EEN GOEDE HOUDING op het ritme van een rijmpje.

  • ADEMHALINGSOEFENINGEN: zuiverend, loslatend, opladend met of zonder klanken (weer heel ludiek en beeldend aangeboden met de nadruk op “het laten gebeuren”).

  • CONCENTRATIEOEFENINGEN: met klanken, met beelden en met speelse evenwichtshoudingen op basis van een rijmpje.     

  • RELAXATIEOEFENINGEN: heel fantasierijk verpakt!

  • Ruimte voor eventuele individuele wensen / noden van leerkrachten.

 De leerkrachten kunnen het allemaal “aan den lijve” ondervinden en ervaren.

Klik hier voor de folder. 

Prijs: € 450 per dag, syllabus inbegrepen.

Je kan ook informeren naar de mogelijkheid van een proevertje van een halve dag. (€290) . Contacteer ons voor meer info hierover.