Kreakatau is genoemd naar de nog actieve
vulkaan in de Stille Zuidzee: de Krakatau.

Kreakatau

vzw

Yoga & Creativiteit

Modules Bijscholing Kinderyogadocent

De 6 modules van de opleiding zijn:

Basismodule:

26 – 27 september OF 24 – 25 oktober 2020

Inleiding en introductie in de wereld van de yoga voor kinderen.

Stap 1 en 2 van Patanjali: ademoefeningen (pranajama) en yogahoudingen (asana’s) naar kinderen toe.

Stap 3 en 4 van Patanjali: concentratie- (dharana) en relaxatie-oefeningen (pratyahara). Alle onderdelen van deze 4 stappen zijn aangepast aan en omgezet naar de leefwereld van kinderen.

Stap 5 en 6: De yama’s en de niyama’s op kinderleest geschoeid + stap 7 en 8.

We koppelen meteen de praktijk aan de theorie en leren in kleine groepjes hoe we een les opbouwen met deze 8 stappen.

Je krijgt informatie over de stagemogelijkheden en de link naar de eindopdracht, die o.a. inhoudt dat je een yogales voor kinderen van minstens 1 uur voorbereidt en geeft!

 

Baby, peuter, kleuter- en familieyoga (PLOY):

28 - 29 november 2020

Specifiek aan deze vormen van yoga is dat ze altijd plaatsvinden met begeleiding van een ouder, familielid, voogd… dus altijd minstens met twee.

Peuter-/kleuteryoga algemeen: yoga voor pleuters met link naar Leens boek: Nelsons Yogaboek + spelvormen en spelletjes gebaseerd op yoga ter aanvulling van de yogalessen voor kinderen.

Wat is familieyoga en wat is er zo eigen aan het werken met peuters en kleuters in familieverband? Dieper ingaan op de consequente lesopbouw doorheen een schooljaar, adhv uitgewerkte lessen. 

Nieuw sinds dit jaar in deze module: Hey Baby: de eerste speel- en knuffeltips, gebaseerd op de bewegingspedagogiek van Sherborne.

Aan de hand van de spelletjes die in deze interactieve workshop aan bod komen, bouw je niet alleen een vertrouwensrelatie op met je baby, maar stimuleer je ook een positief zelfbeeld. Al spelend leert baby om relaties aan te gaan en te communiceren, maar ook zijn eigen lichaam te gebruiken.

Hey Baby wordt gegeven door gastdocente Ingrid Willems(meer info op https://info.tiralala.be/wie-ben-ik). Vanuit jaar meer dan 30 jaar spelervaring met de allerkleinsten ontstond Hey Baby, een kalender met 52 speel- en knuffeltips voor ouders en baby’s en peuters (tot 3 jaar).

De kleuter-/peuteryoga wordt gegeven door gastdocente Patricia Suykens. Patricia werkt al ruim 22 jaar als onderwijzeres in het buitengewoon onderwijs met kinderen die een bijzondere zorgvraag hebben. “Samen voelen, spelen, bewegen, ontladen, rust en relaxatie ervaren. Voor de ene geeft dit een boost aan zijn zelfvertrouwen, voor de andere brengt dit innerlijke rust. Maar vooral een positief zelfbeeld ontwikkelen is een van de mooie gevolgen die ik zie, voel en ervaar.”

Zij volgde de opleiding tot kinderyogadocente bij Kreakatau, en Sherborne en de verdiepingscursus Sherborne Samenspel. Momenteel geeft zij Sherborne en kinderyoga in verschillende klasjes van het buitengewoon onderwijs, en kleuter-ouderyoga en familieyoga hier bij Kreakatau.

Praktische opdracht: Zelf aan de slag: stel een 1 u durende familieyogales of kleuter-ouderyogales op.

We bekijken een film van een pleuter-ouderyogales / familieyoga, geven (een stukje van) en bespreken/evalueren de zelfgemaakte familie- of pleuter-ouderyogales.

Uitreiking van PLOY-certificaat. 

 

Crea, doe-verhalen, dans en stemgebruik:

19 – 20 december 2020

We ervaren de kracht van ‘yoga-doe-verhalen’, voor de kleinsten (vanaf 3 jaar), lagere school en jongeren. Door hun rijke fantasie en positieve invulling werken ze helend op het kind. Werken rond thema’s (indianen, mijn bondgenootje, dromen).

Yoga voor kinderen in combinatie met visualisatieverhalen en creatieve technieken (schilderen, kleien, muziek...). Deze technieken werken bijzonder therapeutisch op verschillende bewustzijnslagen van het kind, met een positief resultaat voor bijv. kinderen met ADD e.d.

 

Yoga voor jongeren (11- tot 17-jarigen) en acro-yoga:

30 – 31 januari 2021

Wat is er eigen aan werken met jongeren? Hoe bouw je een specifieke yogales voor jongeren op? Yoga reikt hen in deze turbulente periode van hun leven handvatten aan om tot rust te komen en hun innerlijke eigen wereld verder te ontdekken. Ze doen het samen met vrienden, die hen meer uitdagingen en prikkels geven. Yoga is een fijne manier om goed contact te houden met je lichaam, dat ingrijpend verandert, en aan emotioneel lichaamswerk te doen met anderen.

Het geeft rust en veiligheid in een periode waarin ze niet meer zomaar op de schoot van een ouder kruipen. De geest van de yoga-chakraleer kan hen daarbij inzicht bieden in hun energiepatronen.

Extra verdieping met acro-yoga, gegeven door gastdocente Klaartje Proesmans:

Acro-yoga is een unieke combinatie van elementen uit yoga, acrobatie en Thaise massage.

Deze 3 traditionele disciplines vormen de basis voor een partneroefening gebaseerd op vertrouwen, verbondenheid en speelsheid. In acro-yoga werk je per drie. Elke persoon heeft zijn eigen rol en iedereen krijgt de kans om de drie rollen uit te testen.

 

Yoga op school en in de klas (YOS):

27 – 28 februari 2021

Yoga op school en in de klas algemeen: Yogatechnieken om kinderen meer rust, concentratie en een beter leervermogen te geven. We krijgen hier yoga op een stoel, aan een tafel of bank, ook handig op teamvergaderingen en dergelijke EN uitermate geschikt o.a. voor op school en in de klas. 

Verdiepende Yoga op school en in de klas. Direct toepasbare technieken / ideeën voor in de klas. We gieten al de geleerde oefeningen in de taart van Patanjali en gaan zelf ook aan de slag. Praktische opdracht.

Hoe omgaan met stress en faalangst? Door concentratie-ademtechnieken bereiden we de leerlingen voorop hun examen + rollenspel en uitwisselen van ervaringen. Uitreiken van YOS-certificaat.

Gastdocente is Tinne Verstraeten. Zij volgde haar yogaopleiding bij André Van Lysbeth en is RYE-formatrice (Research on Yoga in Education).

 

Afronding:

27 en 28 maart 2021

Praktijkexamen: elke cursist geeft 15 min van zijn examenles en brengt verslag uit van de door hen gegeven les. Evaluatie van de eindopdracht. Uitwisselen van ervaringen en ideetjes opgedaan tijdens de stage. Deelnemers krijgen de opdracht voor het theoretisch examen.

Bespreking stagedag en theorie- en praktijkexamen.

Extraatjes om in yogalessen voor kinderen te geven: rijmpjes, liedjes, mandala’s maken, werken met de inner-childkaarten. Uitwisselen van ideeën, materialen en mogelijkheid tot aankopen in het winkeltje.

De functie van rituelen in de yogales voor kinderen en afrondingsritueel met de groep. We doorlopen gezamenlijk het theoretisch examen.

Uitreiking van certificaten en boekhoudkundige namiddag door ter zake ervaren boekhouder Bruno De Prins over de praktische, financiële kant van het yogales voor kinderen geven.